Close

Kênh truyền hình trực tuyến dành riêng

Video channel for business, nơi thực hiện "video hóa" toàn bộ thông tin của doanh nghiệp. Đưa hình ảnh, thông tin doanh nghiệp tiếp cận khách hàng môt cách thuận tiện, lôi cuốn và đầy sinh động.